Chủ nhật,  05/04/2020

Nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức BOT

Tại Công văn số 2238/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về chủ trương triển khai Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Tại Công văn số 2238/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về chủ trương triển khai Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, tính toán phương án phân kỳ đầu tư và giải pháp thiết kế kỹ thuật; đồng thời, lưu ý các ý kiến của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để bảo đảm đồng bộ về chính sách và phù hợp với kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh Dự án đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn theo quy định.

Theo Nhandan