Thứ hai,  24/02/2020

40 điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật được xử lý

Theo Tổng cục Môi trường, sau 3 năm triển khai Quyết định 1946/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu (2010 – 2013), cả nước đã xử lý được tổng cộng 40 điểm ô nhiễm, trong đó có 10 điểm đã được xử lý và 30 điểm đang được tiến hành xử lý.

Theo Tổng cục Môi trường, sau 3 năm triển khai Quyết định 1946/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu (2010 – 2013), cả nước đã xử lý được tổng cộng 40 điểm ô nhiễm, trong đó có 10 điểm đã được xử lý và 30 điểm đang được tiến hành xử lý.

 Việc xử lý các hố chôn thuốc bảo vệ của Công ty Nicotex
Thanh Thái (Thanh Hóa) vẫn đang được tiến hành.
Ảnh:Hoàng Lam/Báo Tiền phong.

Báo cáo của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho thấy, hiện cả nước có 1153 điểm ô nhiễm hóa chất thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn 39 tỉnh, thành phố. Sau ba năm (2010-2013), cùng với sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành và địa phương, hiện cả nước đã có 251/864 khu vực bị ô nhiễm do hóa chất tồn lưu thuốc BVTV gây ra đã được cải thiện để xây dựng nhà ở. Trong đó, có 14/864 khu vực được xây dựng và cải tạo thành trường mầm non, trường học ngay chính trên nền khu vực có tồn lưu thuốc BVTV, 26/864 đã được xây dựng để làm trụ sở các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đồng thời, cả nước đã xử lý được tổng cộng 40 điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu, trong đó có 10 điểm đã được xử lý và 30 điểm đang được tiến hành xử lý. Ngoài các điểm hóa chất BVTV tồn lưu có trong phụ lục Quyết định 1946/ QĐ – TTg, các địa phương cũng đã tiến hành điều tra, khảo sát, bổ sung mới 383 điểm bị ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên cả nước, điển hình như: Hà Tĩnh 154 điểm, Quảng Bình 80 điểm…

Theo Quyết định số 1946/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên cả nước, từ năm 2010 tới năm 2015, cả nước sẽ xử lý được 240 điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên, cần có các giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa, đặc biệt là việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo điều kiện để xây dựng và triển khai các dự án cụ thể trên phạm vi cả nước.

Theo Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (Tổng cục Môi trường), hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng các Bộ, ngành liên quan đã từng bước hoàn thiện dần cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền và người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu. Nhờ vậy, vốn phân bổ cho công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường được tăng lên qua các năm. Công nghệ xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường do hóa chất BVTV phát triển và ngày càng đa dạng.

Theo CPV