Thứ sáu,  20/09/2019

Gần 9.000 tổ chức vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau 3 năm (2010 - 2013) triển khai thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đến thời điểm hiện nay, theo tổng hợp số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 8.909 tổ chức vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất, với diện tích 137.651,48 ha.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau 3 năm (2010 – 2013) triển khai thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đến thời điểm hiện nay, theo tổng hợp số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 8.909 tổ chức vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất, với diện tích 137.651,48 ha.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, đến thời điểm hiện nay, tổng hợp số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 8.909 tổ chức vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất, với diện tích 137.651,48 ha. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xử lý 5.182/8.909 tổ chức (đạt 62,60%), với diện tích đất 114.177,15/137.651,48 ha (đạt 82,90%).

Trong đó, đã thu hồi đất của 939 tổ chức với diện tích 44.860,233 ha; đang lập hồ sơ thu hồi đất của 564 tổ chức với diện tích 28.052,106 ha; đang tiếp tục xử lý 1.798 tổ chức với diện tích 24.762,284 ha và xử lý khác đối với 1.881 tổ chức (yêu cầu đưa đất vào sử dụng, cho phép chuyển mục đích, điều chỉnh xây dựng, xử lý trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…) với diện tích 16.502,572 ha.

Về xử lý tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 61.178,725 triệu đồng của 47 tổ chức; xử phạt vi phạm hành chính 3.902,331 triệu đồng của 245 tổ chức; số tiền xử lý khác 62.859,084 triệu đồng của 38 tổ chức.

Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được thực hiện dứt điểm, đạt tỷ lệ tương đối cao, cơ bản được người dân đồng thuận, được các địa phương xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc trong thời gian ngắn nhất, kịp thời xử lý các điểm nóng phát sinh, tăng cường chỉ đạo giải quyết ở cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp.

Qua đó đã chấn chỉnh kịp thời và nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiểu biết về pháp luật đất đai của người sử dụng đất, như tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định, kết luận giải quyết 336/368 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,3%; tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu giải quyết được 38/46 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,61%…

Theo CPV