Thứ bảy,  04/07/2020

Phổ biến Nghị định 72 về quản lý, cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông.

 Nghị định 72 cũng quy định chế tài quản lý trò chơi điện tử, an ninh an toàn mạng.
Ảnh minh hoạ: internet

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, phổ biến nội dung của Nghị định 72. Theo đó, Nghị định gồm 6 chương, 46 điều quy định chi tiết việc cung cấp dịch vụ, sử dụng tài nguyên trên internet; đưa ra nguyên tắc, hành lang pháp lý trong việc cung cấp, sử dụng, phát triển dịch vụ của các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, những chế tài quan trọng để thiết lập các trang thông tin này và cung cấp dịch vụ trên các mạng thông tin di động; chế tài quản lý trò chơi điện tử, quản lý và cung cấp những phương thức hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng. Điểm đáng chú ý nữa của Nghị định 72 là đưa ra các hành lang pháp lý, nội dung và giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin như quy định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về chứng minh nhân dân để kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhằm xác thực thông tin; quy định việc đăng ký, lưu giữ, sử dụng thông tin cá nhân của người đưa thông tin lên mạng xã hội, người chơi trò chơi điện tử…

Đặc biệt, Bộ đã triển khai xây dựng hai thông tư gồm: Thông tư “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội” và Thông tư “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với hoạt động quản lý trò chơi điện tử trên mạng”.

Tại hội nghị, đại diện Cục Viễn thông giới thiệu một số thông tư để hướng dẫn, triển khai các phần tiếp theo của Nghị định như: Thông tư internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng; Thông tư kết nối internet; Thông tư Kết nối CSP với doanh nghiệp di động; Thông tư Mạng xã hội và Trang thông tư điện tử tổng hợp; Thông tư Trò chơi trực tuyến…và các thông tư, văn bản quy phạm pháp luật khác của các bộ, ban ngành khác…Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết, những văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực không áp dụng nữa như: Thông tư 60, Thông tư 02. Đối với những vấn đề chưa rõ, các đơn vị cần có văn bản gửi Bộ và các cục, Vụ để được hướng dẫn.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng yêu cầu các đại biểu có sự trao đổi, thảo luận về những vấn đề cần được triển khai của Nghị định 72 để trong thời gian tới, việc áp dụng Nghị định 72 sẽ tạo ra những quy định rõ ràng, minh bạch, tạo hành lang cho internet Việt Nam phát triển; đồng thời, có cơ chế, giải pháp để ngăn chặn tiêu cực, tác hại nảy sinh trên internet. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định tại Nghị định này.

Theo CPV