Thứ bảy,  04/07/2020

Quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn

LSO-Hiện nay, chất lượng cán bộ là vấn đề đang được các cấp công đoàn trên phạm vi cả nước tiếp tục quan tâm. Ở Lạng Sơn, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã được bổ sung cán bộ công đoàn (CBCĐ) các cấp, giảm áp lực công việc ở những bộ phận này. Cùng với số lượng, chất lượng của đội ngũ này cũng thường xuyên được chú trọng, nâng cao.

LSO-Hiện nay, chất lượng cán bộ là vấn đề đang được các cấp công đoàn trên phạm vi cả nước tiếp tục quan tâm. Ở Lạng Sơn, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã được bổ sung cán bộ công đoàn (CBCĐ) các cấp, giảm áp lực công việc ở những bộ phận này. Cùng với số lượng, chất lượng của đội ngũ này cũng thường xuyên được chú trọng, nâng cao.

Cán bộ công đoàn cơ sở tham gia tập huấn công tác nữ công

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 82 CBCĐ chuyên trách và 5.000 CBCĐ không chuyên trách, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho hơn 41.580 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn. Vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trình độ, năng lực hoạt động của đội ngũ này có lúc, có nơi chưa được phát huy đúng mức, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công đoàn. Do đó, chất lượng của đội ngũ cán bộ luôn là vấn đề được các cấp công đoàn quan tâm chú trọng.

Nhiệm kỳ mới bắt đầu, phần lớn CBCĐ, nhất là công đoàn cơ sở (CĐCS) được bầu mới. CBCĐ không chuyên trách (kiêm nghiệm, chưa qua trường lớp đào tạo về nghiệp vụ công đoàn) chiếm tỷ lệ lớn. Xác định CBCĐ có tầm quan trọng đặc biệt bởi họ là “cầu nối”, người trực tiếp xử lý các vấn đề giữa CNVCLĐ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời phải đảm bảo triển khai các nhiệm vụ công đoàn. Để nâng cao năng lực cho đội ngũ này thì trước tiên, LĐLĐ tỉnh đã quan tâm đến đội ngũ cán bộ cấp trên cơ sở (cán bộ LĐLĐ huyện, thành phố và công đoàn ngành). Ngay sau khi đại hội thành công (tháng 4/2013), LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch mời giảng viên của Trường Đại học Công đoàn trực tiếp tập huấn cho 99 CBCĐ chuyên trách, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh và 25 cán bộ là chủ tịch CĐCS doanh nghiệp. Nội dung tập huấn tập trung vào: các tài liệu, văn bản mới ban hành sau Đại hội Công đoàn Việt Nam liên quan đến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn 2012; công tác nữ công, tài chính công đoàn; các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp công đoàn phát động trên phạm vi cả nước… Đồng thời tổ chức cho gần 120 CBCĐ cấp trên cơ sở học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh. Từ đó, các huyện, thành phố, công đoàn ngành trực thuộc đã tổ chức quán triệt, học tập tại cơ sở. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 16/17 đơn vị tổ chức xong các lớp tập huấn với 18 lớp và hơn 1.880 CBCĐ tham gia (năm 2012 được 11 lớp, 987 CBCĐ). Đồng thời cấp phát khoảng 600 bộ tài liệu mới cho các đơn vị trực thuộc.

Qua đó nhận thấy, ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, các cấp công đoàn đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ CBCĐ. Vì xây dựng được đội ngũ CBCĐ có đủ trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn thì mới có thể nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ông Hoàng Văn Cường, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh cho biết: LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ CBCĐ với những chỉ tiêu cụ thể. Đến nay đã thực hiện được một số chỉ tiêu như: 100% cán bộ chuyên trách được đào tạo cơ bản, bồi dưỡng, tập huấn lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% CBCĐ mới được bầu vào BCH được bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống của CBCĐ. Đồng thời nghiên cứu, sắp xếp, kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với CĐCS.

NGỌC HIẾU