Thứ sáu,  20/09/2019

Tổng kết năm Gia đình Việt Nam 2013

Chiều ngày 30/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tổng kết Năm Gia đình Việt Nam 2013.

Chiều ngày 30/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tổng kết Năm Gia đình Việt Nam 2013.

 Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành
Trung ương và Thành phố Hà Nội

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định: Năm Gia đình Việt Nam 2013 có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các giá trị gia đình. Đây là sự kiện đánh dấu sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, sự hưởng ứng của nhân dân.

Thời gian qua, công tác gia đình đã đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể, cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân; tại nhiều địa phương các hộ gia đình đã quan tâm hơn đến việc xây dựng gia đình văn hóa.

Trong năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều sự kiện lớn, các hoạt động Ngày Hội gia đình hạnh phúc trong các cấp Hội vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và các hoạt động biểu dương, tôn vinh các gia đình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 03 cuộc thi về gia đình: Thi viết về gia đình hạnh phúc trên báo Văn hóa, thi sáng tác logo về gia đình, thi sáng tác tiểu phẩm sân khấu về phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II; tổ chức Hội thảo “Tuổi trẻ các dân tộc với việc kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam”…

Hưởng ứng năm Gia đình Việt Nam 2013, nhiều tỉnh, thành đã thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình và triển khai các hoạt động cụ thể của Ban chỉ đạo. Vì thế mà ở nhiều địa phương, số vụ bạo lực gia đình đã giảm đáng kể.

Theo CPV