Thứ hai,  03/08/2020

Rà soát, điều chỉnh biển báo tải trọng cầu

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 2161/TCĐBVN-QLBTĐB yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ I, II, II, IV, các Sở Giao thông vận tải (GTVT) được giao ủy thác quản lý quốc lộ tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá lại tình trạng kỹ thuật hệ thống cầu yếu đang cắm biển hạn chế tải trọng trên các quốc lộ được giao quản lý.
 

(Ảnh minh họa: baobackan.org.vn) 

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị trên cơ sở số liệu rà soát, cần có đánh giá, kiến nghị, lập kế hoạch cụ thể đối với từng cầu (giải pháp sửa chữa để nâng cao tải trọng khai thác, xây dựng mới, tổ chức kiểm định, thử tải…) nhằm điều chỉnh lại biển báo tải trọng hợp lý.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu ý, đối với các cầu đang cắm biển hạn chế tải trọng cần rà soát, kiểm tra lại và báo cáo kết quả kiểm định, thử tải với tình trạng kỹ thuật cầu hiện tại nếu có bất hợp lý, sai khác cần chủ động điều chỉnh cho hợp lý.

Đối với các cầu hiện không cắm biển hạn chế tải trọng, nếu qua rà soát, đánh giá cầu có hư hỏng tiềm ẩn mất an toàn công trình thì đề xuất giải pháp đảm bảo quản lý, khai thác cầu bình thường (sửa chữa cục bộ để khôi phục tình trạng làm việc của công trình, hoặc kiểm định làm cơ sở xác định tải trọng khai thác).

Song song với công tác rà soát, điều chỉnh biển báo tải trọng cầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường tần suất, chất lượng công tác kiểm tra các công trình cầu yếu để chủ động đề xuất phương án, kế hoạch phù hợp đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông.

Theo Dangcongsan.vn