Chủ nhật,  17/01/2021

Tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng

LSO-Ngày 21/5/2014, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng cho trên 100 cán bộ các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công chức kiêm nhiệm phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng. Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; …

Ngay sau hội nghị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai, phổ biến tới toàn thể cán bộ và nhân dân nhằm thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng…tại cơ sở.

ĐỨC ANH