Thứ tư,  01/04/2020

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, giúp nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, tỉnh hình thành một số trung tâm kinh tế, văn hoá vùng đồng bào dân tộc gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực.

Kiên Giang phấn đấu 100% địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có trường học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho học sinh dân tộc; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm; xoá nhà dột nát, trên 70% nhà ở đạt tiêu chuẩn…

Giai đoạn 2013 – 2015, tỉnh Kiên Giang có kế hoạch hỗ trợ giải quyết đất ở và việc làm cho 2.740 hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, hỗ trợ đất ở 523 hộ, đất sản xuất 297 hộ và chuyển đổi ngành nghề 1.920 hộ, với tổng nguồn vốn thực hiện hơn 41 tỷ đồng.

Kiên Giang có 27 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn, chiếm gần 15% trên tổng số khoảng 1,7 triệu dân toàn tỉnh, với 3 dân tộc có dân số đông là Kinh, Khmer và Hoa; trong đó phần lớn là đồng bào Khmer và Hoa. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh đã đầu tư 580 tỷ đồng xây cất 14.000 căn nhà, hỗ trợ đất ở cho 2.699 hộ, đất sản xuất cho 2.220 hộ, giải quyết việc làm cho 10.810 người… Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 2,5%/năm; 18 xã và 7 ấp hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn II, hiện còn 9 xã và 11 ấp; 96% hộ dân tộc sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất; 76% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số từ 6 – 14 tuổi đến trường, đạt trên 93%.

Theo Dangcongsan.vn