Thứ hai,  13/07/2020

Doanh nghiệp dịch vụ việc làm phải công khai giấy phép, địa điểm hoạt động, số điện thoại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2014/NĐ-CP, ngày 23/5/2014 quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2014.

Theo Nghị định, các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp bao gồm: Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động; Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề; Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: rubiclaw.vn

Theo đó, trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động dịch vụ việc làm là thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động và người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Thực hiện đúng các chế độ tài chính, các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật và bồi thường các thiệt hại do vi phạm các hợp đồng. Bên cạnh đó, theo dõi tình trạng việc làm cho người lao động do doanh nghiệp giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Ngoài ra, niêm yết công khai Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại trụ sở. Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

Nghị định cũng nêu rõ, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại. Trước 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hoạt động cho đến hết thời hạn của giấy phép được cấp. Doanh nghiệp đã nộp đủ hồ sơ cấp giấy phép theo đúng quy định tại Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được cấp giấy phép.

Theo Dangcongsan.vn