Thứ tư,  02/12/2020

Lái xe từ chối xét nghiệm ma túy sẽ không được hành nghề

Bộ GTVT lưu ý công tác giám sát lái xe khi lấy mẫu nước tiểu đề phòng đánh tráo, xin nước tiểu người khác…

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng vừa tiếp tục có văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường khám, kiểm tra sức khỏe lái xe ô tô kinh doanh vận tải.

Trước đó, ngày 28/02/2014, Bộ này đã có Công văn số 2049/BGTVT-VT về việc kiểm tra sức khoẻ của lái xe, tăng cường quản lý bến ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện; trong đó yêu cầu các Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan đến hết ngày 30/4/2014 phải rà soát và thực hiện xong việc khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải.

Tuy nhiên, đến ngày 26/5/2014, Bộ mới nhận được báo cáo của 29 tỉnh, thành phố về công tác khám sức khỏe cho lái xe, trong đó 16 địa phương đã có báo cáo hoàn thành khám sức khỏe cho lái xe, 13 địa phương đã lập kế hoạch hoặc có chỉ đạo về việc khám sức khỏe cho lái xe.

Theo Bộ GTVT, nhiều Sở GTVT thực hiện tốt việc báo cáo và phân tích rõ kết quả khám sức khỏe, số người không đủ tiêu chuẩn, số người có kết quả xét nghiệm ma túy dương tính. Bên cạnh đó, có địa phương không thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế đối với khám sức khỏe cho lái xe ô tô. Một số địa phương báo cáo hàng nghìn lái xe đã được khám đều đủ sức khỏe, không có trường hợp nào sử dụng ma túy…

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tiếp tục và tăng cường thực hiện nghiêm việc phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế địa phương để rà soát, xác định các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe và kiểm tra phát hiện việc sử dụng chất ma túy cho người lái xe để thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô biết theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các Sở GTVT đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải đảm bảo các yêu cầu: Doanh nghiệp phải phối hợp với các cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện khám sức khỏe tập trung cho lái xe; Việc khám sức khỏe cho lái xe thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới; đặc biệt lưu ý thực hiện kiểm tra chặt chẽ về thị lực, sắc giác, thính lực, sử dụng ma túy; Yêu cầu lái xe chấp hành việc xét nghiệm kiểm tra ma túy.

Bộ cũng lưu ý công tác giám sát lái xe khi lấy mẫu nước tiểu đề phòng các trường hợp đánh tráo nước tiểu, xin nước tiểu người khác, mang nước tiểu từ nhà đến…

Tất cả các trường hợp từ chối, không phối hợp thực hiện xét nghiệm kiểm tra ma túy đều coi là người có kết quả dương tính với ma túy, không đảm bảo sức khỏe để lái xe.

Các Sở GTVT chưa hoàn thành khám sức khỏe cho lái xe theo quy định thời gian tại Công văn số 2049/BGTVT-VT phải tập trung thực hiện và hoàn thành trong tháng 6/2014.

Theo VOV.vn