Thứ ba,  11/08/2020

Gia Lai nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư vùng nông thôn

Trong những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân vùng nông thôn trong tỉnh Gia Lai từng bước được nâng lên, đã củng cố được niềm tin với Đảng và ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.

Tỉnh đã đặt ra tiêu chí hàng đầu là nhanh chóng giảm nghèo theo hướng bền vững, trên cơ sở đó triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp và chính sách phù hợp đối với từng vùng, từng cộng đồng dân tộc. Người dân ngày càng có đủ điều kiện để phát triển sản xuất nâng cao mức sống, có thuận lợi để xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nên “bức tranh” sáng ở vùng nông thôn.

Nguồn lực xã hội đã được huy động tối đa tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống cho các vùng dân cư ở nông thôn, nhất là các chương trình lớn của Chính phủ 134, 135… Hàng trăm ngàn hộ dân trên địa bàn trực tiếp hưởng lợi từ các chương trình này, có đường giao thông đi lại thuận lợi cả 2 mùa mưa nắng, 100% số buôn làng đều có điện thắp sáng, hơn 90% số con em trong độ tuổi được cắp sách đến trường, 80% số hộ dùng nguồn nước hợp vệ sinh…

Gắn liền với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh đã coi trọng việc đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn và nhất là đối với lực lượng lao động là người dân tộc thiểu số. Tính từ năm 2008 đến nay, bằng nhiều hình thức tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 30.000 lao động nông thôn; trong đó, hơn 20.000 lao động là người dân tộc thiểu số bao gồm nhiều nghề như: sửa chữa máy nông nghiệp, trồng và chăm sóc cà phê, cạo mủ cao su, xây dựng, mộc dân dụng… Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 22%, nâng cao tỷ lệ lao động ở vùng nông thôn thường xuyên có việc làm đạt trên 80%.

Nhờ vậy, công tác giảm nghèo trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, bình quân mỗi năm giảm từ 4 – 5% (tương đương từ 8.000 – 9.000 hộ). Tỉnh phấn đấu đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo là 12%. Tỉnh cũng đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững cho các huyện K&#39Bang, Konchoro, Krôngpa và Ia Pa trong giai đoạn 2013 – 2017. Đây là những huyện vùng sâu xa và khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai.

Đời sống văn hóa tinh thần của cư dân vùng nông thôn cũng ngày càng được nâng cao, nhất là về chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện nay, trong toàn tỉnh có hơn 1.000 thôn làng, tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ hơn 50%, có hơn 200.000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt tỷ lệ trên 70%. Đặc biệt, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng đang dần bài trừ những hủ tục lạc hậu trong đời sống cộng đồng, hưởng thụ các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình; trong đó, loại hình văn hóa cồng chiêng được coi là biểu tượng sinh động. Toàn tỉnh hiện còn lưu giữ được gần 6.000 bộ cồng chiêng các loại và thường sử dụng vào các ngày lễ hội của dân tộc, sinh hoạt của cộng đồng.

Theo Dangcongsan.vn