Thứ tư,  27/05/2020

Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

LSO- Ngày 27/5/2014, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Dự hội nghị có các đơn vị hiệp đồng gồm: Bộ CHQS tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Quân y 110, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 338, Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325); Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3).

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ chức năng diễn tập phòng chống lụt bão,tìm kiếm cứu nạn năm 2013       

Với tinh thần “Phòng, tránh là chính, tích cực chủ động ứng cứu nhanh, có hiệu quả”, Bộ CHQS tỉnh đã thông qua kế hoạch hiệp đồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trong đó yêu cầu các đơn vị hiệp đồng cần xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ. Đối với ban CHQS các huyện, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; phối hợp với các lực lượng cơ động ứng cứu trên địa bàn, huy động tổng lực người, phương tiện, cơ sở vật chất, ứng cứu kịp thời, cứu người trước, cứu tài sản sau, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản của nhân dân. Tiếp đó các đơn vị đã cùng thông qua, ký kết biên bản ghi nhớ về việc hiệp đồng giữa đơn vị chủ trì với các đơn vị làm nhiệm vụ tại tỉnh theo mệnh lệnh cấp trên giao.

HOÀI THU (Bộ CHQS tỉnh)