Thứ ba,  07/04/2020

Tăng cường đấu tranh chống sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại

LSO- Trong những năm qua, lực lượng công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ và tác động chuyển hóa tư tưởng hàng chục trường hợp có biểu hiện tiêu cực, bất mãn, không để các thế lực lôi kéo, tác động trở thành đối tượng chống đối. Đồng thời tổ chức thu hồi, ngăn chặn hàng nghìn tài liệu có nội dung phản động, độc hại, tuyên truyền đạo trái phép, không để phát tán vào địa bàn.

Học sinh truy cập internet tại thư viện tỉnh

Trên địa bàn Lạng Sơn, thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, phát tán các quan điểm sai trái, thù địch chủ yếu do các nhóm chống đối trong và ngoài nước thực hiện thông qua đường bưu điện, mạng internet và tác động vào thân nhân số đối tượng chống đối trên địa bàn. Do tác động của các thế lực thù địch và nhiều nguyên nhân khác, trên địa bàn đã có những biểu hiện đáng lo ngại trong một số cán bộ, đảng viên như phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; một bộ phận quần chúng giảm lòng tin với Đảng, chính quyền. Đặc biệt đã xuất hiện một số đối tượng có tư tưởng chống đối, cấu kết, nhận chỉ đạo của các tổ chức phản động trong và ngoài nước, viết bài, trả lời phỏng vấn phóng viên đài nước ngoài tán phát quan điểm sai trái trên mạng internet. Từ thực tế đó, lực lượng công an đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, không để tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, để thực hiện tốt Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”; lực lượng công an các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thành phố đã xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ, lưu hành các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa; tham mưu cho các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức rõ âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tích cực đấu tranh chống suy thoái đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và củng cố, duy trì, phát triển,  đổi mới các hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.. Từ năm 2011 đến nay, lực lượng công an đã phối hợp với các ngành chức năng: biên phòng, hải quan, quản lý thị trường, Thanh tra Sở Văn hóa TT&DL, Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức kiểm tra 282 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet, xuất bản phẩm. Phát hiện 134 cơ sở sai phạm (nhắc nhở 42 cơ sở, xử phạt VPHC 92 cơ sở); thu giữ 27 ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, 168 xuất bản phẩm có nội dung mê tín, dị đoan. Đồng thời đấu tranh 10 vụ, 10 đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thu giữ 11.254 đĩa hình các loại trong đó 1.500 đĩa hình có nội dung đồi trụy, 2 USB lưu trữ phim có nội dung đồi trụy….

Để đấu tranh với các quan điểm sai trái và chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, lực lượng công an cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh”. Củng cố, duy trì, phát triển, đổi mới các hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từng bước đưa quần chúng tham gia vào công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyên truyền quản điểm sai trái. Tăng cường, phối hợp với các lực lượng biên phòng, hải quan, quản lý thị trường đấu tranh, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại như băng đĩa hình, thiết bị có chức lưu giữ hình ảnh, âm thanh, sách, ấn phẩm khác gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Bài, ảnh: MAI VĂN HOA