Thứ sáu,  18/09/2020

Chương trình giao lưu “Tổ quốc gọi tên mình”

Tối (23/6), tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Công an, Đoàn thanh niên Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu “Tổ quốc gọi tên mình".

Tại chương trình, các đại biểu được nghe những sẻ của những người trẻ sống với biển và trở về từ biển. Đó là câu chuyện của những phóng viên vừa trở về sau 25 ngày đêm tác nghiệp trên tàu kiểm ngư thực thi luật pháp trên vùng biển Hoàng Sa; câu chuyện về tinh thần của người dân, của thanh niên tại những vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc… 

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ thông tin về tình hình thực địa trên biển Đông và dư luận trong và ngoài nước đối với vấn đề biển Đông của Việt Nam. Qua đó, định hướng tư tưởng, truyền tải thông điệp về lòng yêu nước một cách đúng đắn, tuân thủ luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, phù hợp với bản chất yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên.

Cũng tại chương trình, Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn đã phát động chương trình hành động “Tuổi trẻ Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương, biên cương Tổ quốc”. Chương trình nhằm khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Cụm Đoàn trực thuộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò của mình đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển kinh tế – xã hội các vùng biên giới và biển, đảo Việt Nam; tăng cường tuyên truyền về lòng yêu chuộng hòa bình, tinh thần hữu nghị hợp tác cùng phát triển, về lẽ phải pháp lý của Việt Nam về vấn đề chủ quyền đến nhân dân tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới; phát huy vai trò xung kích, tính sáng tạo và tinh thần tình nguyện  của đoàn viên, thanh niên góp phần tham gia phát triển kinh tế biển, đảo và các vùng biên giới; xây dựng tổ chức Đoàn, tập hợp, đoàn kết thanh niên trên các khu vực biên giới và biển, đảo Việt Nam…

Theo VOV.vn