Thứ bảy,  27/02/2021

Nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 24-6, tại Tam Ðảo, Ủy ban Dân tộc phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đánh giá một năm triển khai Quyết định số 449/QÐ-TTg ngày 12-3-2013 về Chiến lược công tác dân tộc và ba năm thi hành Nghị định số 05/2011/NÐ-CP. Ðến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND, Ban Dân tộc 20 tỉnh miền núi từ Nghệ An trở ra.

Thời gian qua các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những chuyển biến tích cực, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện một bước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3% đến 4% năm; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng; đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng được quan tâm giải quyết; số nhà ở tạm bợ, dột nát giảm nhanh; tạo được chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội về công tác dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng ổn định…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, những kết quả đạt được nhìn chung còn chưa tương xứng với khả năng cũng như yêu cầu phát triển của vùng và của cả nước: trình độ phát triển kinh tế – xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thấp; Tình trạng du canh, du cư vẫn chưa được khắc phục một cách căn bản; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn nhiều khó khăn, thậm chí có nơi rất khó khăn; chưa giải quyết triệt để vấn đề nghèo đói, sinh hoạt văn hóa thiếu thốn; một số bệnh dịch chưa bị đẩy lùi…

Trước những khó khăn nêu trên, đòi hỏi Ủy ban Dân tộc phải lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá phù hợp với tình hình mới, trong đó Chiến lược công tác dân tộc luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và địa phương đối với công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Nhandan.vn