Thứ sáu,  30/10/2020

Phú Thọ: Chú trọng dạy nghề và tạo việc làm cho người mù

Mở 4-5 lớp dạy chữ, dạy nghề cho người mù trong tỉnh, phấn đấu trong 5 năm tới sẽ tạo việc làm thường xuyên cho 270 – 300 hội viên; doanh thu của các cơ sở sản xuất dịch vụ tăng từ 10-15% …Đó là những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong nhiệm kỳ mới của Hội người mù tỉnh Phú Thọ tại Đại hội Đại biểu Hội người mù tỉnh Phú Thọ lần thứ III nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra ngày 24/6.

Theo đó, tỉnh Hội Phú Thọ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động về việc làm, xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2013-2017 của Trung ương hội, phấn đấu giảm tỷ lệ hội viên nghèo phù hợp với địa phương theo tiêu chí mới; tiếp tục duy trì, phát triển và mở rộng các tổ nhóm, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung; lương của nhân viên làm việc tại cơ sở đảm bảo bằng mức lương tối thiểu hiện hành.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ tới, Hội người mù tỉnh Phú Thọ tiếp tục tích cực chăm lo đời sống về tinh thần và vật chất cho hội viên; tuyên truyền để cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức, chung tay giúp đỡ người mù, động viên người mù phát huy nghị lực của bản thân, sống vươn lên bình đẳng hòa nhập với cộng đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 8 Hội cấp huyện, thị, thành với tổng số 1.455 hội viên. Hội đã tích cực triển khai các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp, đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của người mù. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện hiệu quả chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và chăm lo đời sống người mù. Từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Hội đã lập 19 dự án cho 194 hội viên vay vốn vay với tổng số vốn quay vòng là 1,2 tỷ đồng. 100% gia đình hội viên được vay vốn sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, góp phần cải thiện cuộc sống, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội còn tạo điều kiện để nhiều hội viên được học nghề, có việc làm phù hợp với khả năng, tự nuôi sống bản thân; phối hợp với Mặt trận tổ quốc, chính quyền địa phương vận động các tấm lòng hảo tâm sửa chữa và xây mới 4 nhà đại đoàn kết cho người mù với số tiền trên 300 triệu đồng…

Theo Dangcongsan.vn