Thứ ba,  20/10/2020
Công tác dân số/KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2014:

Giải pháp, cách làm phù hợp khi kinh phí bị cắt giảm

LSO - Cùng với cả nước, trong năm 2014, kinh phí chi cho công tác dân số/KHHGĐ ở tỉnh ta đã bị cắt giảm rất nhiều; riêng nguồn kinh phí cho công tác truyền thông và các mô hình nâng cao chất lượng dân số giảm tới trên 50% so với năm 2013. Tuy vậy, bằng các giải pháp phù hợp, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được hoàn thành cao hơn cùng kỳ năm trước.

                 

                          Khám bệnh cho phụ nữ xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình    

Song song với đa dạng hóa các hình thức truyền thông, Chi cục  dân số – KHHGĐ tỉnh đã chú trọng đến 5 loại hình là phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng; chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai lồng ghép các hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật về Dân số; tổ chức họp nhóm nói chuyện chuyên đề, thăm và tư vấn tại hộ gia đình; tổ chức truyền thông tăng cường tại các xã trong các  đợt chiến dịch; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình câu lạc bộ (CLB). Với  đội ngũ làm công tác dân số từ tỉnh đến thôn bản ngày càng được kiện toàn và nâng cao trình độ, Chi cục đã động viên toàn ngành thông cảm với sự khó khăn chung, phát huy tính sáng tạo, tự chủ kết hợp với công tác xã hội hóa để đưa các chính sách dân số đi vào cuộc sống, trở thành nếp nghĩ và việc làm thường xuyên của người dân. Vì vậy, ngành đã giải quyết tốt mâu thuẫn giữa kinh phí và chỉ tiêu kế hoạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2014.
    
Tăng cường và đa dạng hóa các loại hình truyền thông được thực hiện đồng thời với công tác đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai (PTTT). Khi người dân đã có nhận thức và chuyển biến về hành vi sinh sản, thì cùng với cung cấp các PTTT miễn phí, họ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua các PTTT phi lâm sàng, dễ sử dụng như viên uống và bao cao su. Trong thời gian qua, kênh tiếp thị xã hội đã xuất bán được 28.029 vỉ viên uống thánh thai, trên 67.300 bao cao su. Các đơn vị làm tốt công tác này là Bắc Sơn, Chi Lăng, Tràng Định … Trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng các biện pháp tránh thai (BPTT) lâm sàng đã thực hiện được là 1.318 ca, đạt 56,3% kế hoạch năm, trong đó biện pháp đặt dụng cụ tử cung (DCTC) đạt 63,4%. Trong việc thực hiện chiến dịch tăng cường dịch vụ truyền thông, chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại 91 xã vùng cao, biên giới, vùng đông dân, vùng có mức sinh cao theo sự phân bổ của Trung ương, chỉ trong 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2014) đã có 65/91 xã của 9/10 huyện triển khai lần 1, đạt 71,42% số xã trong địa bàn chiến dịch. Đã tổ chức truyền thông được 718 buổi, thu hút trên 30 ngàn lượt người nghe, cấp phát gần 44 ngàn tờ rơi các loại. Tại các đơn vị này, các trung tâm dân số phối hợp với trung tâm y tế khám phụ khoa cho 4.914 ca, đạt 175,5% kế hoạch; điều trị cho 1.728 ca, chiếm tỷ lệ 35,2% số ca khám.
   
Các mô hình nâng cao chất lượng dân số được triển khai tại Lạng Sơn mới hơn 2 năm và đang đi vào chiều sâu chất lượng, thì kinh phí bị cắt giảm mạnh và năm 2014 chỉ đáp ứng được 1/3 chỉ tiêu giao. Không “nản” về kinh phí hoạt động, việc tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn được duy trì và đạt kết quả  tốt. Trong 34 mẫu máu lấy theo chương trình sàng lọc sơ sinh tại các huyện Văn Quan, Bắc Sơn, không phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh thiếu men G6PD. Các mô hình CLB như CLB không sinh con thứ 3, CLB nam nông dân với KHHGĐ hoạt động đều; các CLB và mô hình “Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân” vẫn được duy trì tại 13 xã. Với các giải pháp đúng và sự nỗ lực của toàn ngành dân số, tổng số trẻ sinh ra trong 6 tháng đầu năm 2014 là 5.396 trẻ, giảm 19 trẻ so với cùng kỳ; tỷ số giới tính khi sinh là 116,4/100 (116,4 bé trai/100 bé gái)- giảm 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2013. Trẻ mới sinh là con thứ 3 trở lên  chiếm tỷ lệ 6,9%- tương đương cùng kỳ năm 2013.
      
Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện kế hoạch năm 2014, bà Đỗ Thị Thêm, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh nói rằng, 6 tháng qua, có chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao, có chỉ tiêu hoàn thành ở mức trung bình, song nếu đặt các chỉ tiêu này bên cạnh nguồn kinh phí giảm mạnh so với năm 2013 mới thấy hết sự cố gắng của toàn  ngành và những giải pháp phù hợp được áp dụng và mang lại hiệu quả lớn. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 sẽ tạo điều kiện để toàn ngành vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả năm. Tuy vậy, qua các đợt dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, có thể thấy được thực trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ vùng khó khăn như tỷ lệ viêm nhiễm rất cao ở Đình Lập (69,4%) số ca được khám. Sự viêm nhiễm này liên quan đến nhiều vấn đề, đặc biệt là chất lượng môi trường, chất lượng sống của phụ nữ các dân tộc. Sự mất cân bằng giới tính khi sinh có giảm song vẫn ở mức cao và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn chưa giảm…                     

Bài, ảnh: Minh Hồng