Thứ hai,  28/09/2020

Khánh Hòa: Cấp thiết bảo vệ di tích Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị có phương án cụ thể bảo vệ di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch vừa có Công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng về việc bảo vệ di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại huyện đảo Trường Sa.


Theo đó, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án cụ thể bảo vệ di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng phân công trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền, cá nhân trực tiếp đối với việc bảo vệ di tích. Các đơn vị liên quan cần phối hợp với các cấp, ngành và các cơ quan truyền thông tổ chức thông tin rộng rãi giá trị của di tích, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Trách nhiệm của chúng ta phải luôn luôn bảo vệ, giữ vững được di tích này để thể hiện được chủ quyền biên giới, biển đảo của quê hương. Chúng ta cũng cần có thông tin tuyên truyền để bà con nhân dân, du khách trong nước ngoài nước biết được di tích đấy. Rồi có nhìn nhận thích đáng, một di tích cần được trùng tu, bảo tồn”.

Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết được lập từ lâu, vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Theo VOV.vn