Thứ năm,  22/10/2020

Đề xuất xây dựng hơn 1.200 cầu treo

Theo số liệu báo cáo của 60/63 Sở Giao thông  vận tải (GTVT), nhu cầu đầu tư xây dựng cầu dân sinh của 60 Sở GTVT khoảng 7.500 cầu, trong đó số lượng cầu treo do các Sở GTVT đề xuất xây dựng là 1.218 cầu.
 

 Ảnh minh họa: Nguồn: duongbo.vn

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Văn bản số 3021/TCĐBVN-KHĐT báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc rà soát nhu cầu xây dựng cầu treo tại các địa phương.

Theo số liệu báo cáo của 60/63 Sở GTVT, nhu cầu đầu tư xây dựng cầu dân sinh của 60 Sở GTVT khoảng 7.500 cầu, trong đó số lượng cầu treo do các Sở GTVT đề xuất xây dựng là 1.218 cầu.

Cụ thể, 50 tỉnh có vùng dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc) đề xuất xây dựng 1.215 cầu. Trong số này, số lượng cầu treo đề xuất xây dựng tập trung chủ yếu ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên là 1.196 cầu, 22 tỉnh còn lại là 19 cầu.

10/13 tỉnh không có vùng dân tộc thiểu số đề xuất xây dựng 03 cầu (còn lại 3 tỉnh không báo cáo là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, thực hiện Đề án đầu tư xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn vùng dân tộc thiểu số, Tổng cục này đã giao Ban Quản lý dự án 3, Tư vấn lập Đề án rà soát lại nhu cầu của các địa phương. Sau khi rà soát, đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn cầu treo, khảo sát trên 50 tỉnh có vùng dân tộc và miền núi, Tư vấn lập Đề án đã đề xuất 236 vị trí phù hợp để xây dựng cầu treo, trong đó có 186 cầu treo trên 28 tỉnh miền núi phía Bắc, Trung du và Tây Nguyên (đã được phê duyệt trong Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên). Các vị trí còn lại đề xuất xây dựng cầu cứng hoặc giải pháp kết cấu khác phù hợp địa hình và giảm kinh phí.

Hiện nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cập nhật và rà soát để hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số.

Theo Dangcongsan.vn