Thứ ba,  28/01/2020

Tập huấn sử dụng tiết kiệm năng lượng

LSO- Sáng 14/11/2014, tại khách sạn Hoàng Vũ, thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các chủ và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chuyên viên của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng tỉnh Bắc Giang trình bày tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đã được nghe chuyên viên của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng tỉnh Bắc Giang trình bày về các chuyên đề liên quan đến luật sử dụng năng lượng gồm: luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định 21/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật; Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cơ sở pháp lý và lộ trình dán nhãn năng lượng; Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Chương trình hội nghị nhằm giúp các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý doanh nghiệp thực hiện việc sử dụng năng lượng trong quá trình hoạt động sản xuất tiết kiệm, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

Tin +ảnh: Anh Dũng