Thứ năm,  13/08/2020

Bước đi vững chắc trong công tác xây dựng hội phụ nữ

LSO-Là tổ chức chính trị xã hội đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; những năm qua, Hội phụ nữ (HPN) tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đầu tư “hướng mạnh về cơ sở”, đẩy mạnh phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội cả về bề rộng lẫn chiều sâu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ...
Phụ nữ xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng tham gia ngày hội thể thao của xã

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỘI

Trong thời gian qua, các cấp HPN luôn quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách và ban chấp hành HPN các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; giới thiệu và khuyến khích cán bộ hội tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hội. Trong năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015, HPN tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho gần 500 người là cán bộ chuyên trách cấp tỉnh và huyện, chủ tịch hội cơ sở, chi hội trưởng phụ nữ. Ngoài ra, tỉnh hội trực tiếp tập huấn cho 624 chi hội trưởng phụ nữ tại 52 xã.

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động, các cấp hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy về nhân sự và thực hiện đầy đủ các quy trình bầu cử để kiện toàn bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của hội. Năm 2014, cấp tỉnh hội kiện toàn 1 phó chủ tịch; cấp huyện hội kiện toàn 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch; cấp xã kiện toàn 8 chủ tịch, 10 phó chủ tịch, 75 chi hội trưởng, 22 chi hội phó. Quý I- 2015, đã kiện toàn 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch HPN cấp cơ sở và 3 chi hội trưởng. Hiện nay, 100% cán bộ chủ chốt và cán bộ phong trào của 11 huyện, thành hội đều có trình độ đại học trở lên; trên 90% cán bộ chủ chốt HPN cơ sở có trình độ học vấn THPT và sơ cấp lý luận chính trị  trở lên; 100% cán bộ hội chuyên trách được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác hội.  Thêm nữa, hội thường xuyên quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức, năng lực mọi mặt cho hội viên phụ nữ. Bà Hoàng Thúy Long, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội LHPN tỉnh cho hay: Để giúp chị em tiếp cận thông tin một cách hiệu quả, hội đã tích cực đổi mới công tác truyền thông, với hình thức tuyên truyền phong phú thông qua các hội thi, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao, trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ. Ngoài ra, hội còn chú trọng xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, đưa nội dung phát triển hội viên thành tiêu chí hằng năm, quan tâm các xã đặc biệt khó khăn, xã có nhiều chị em hội viên là người dân tộc thiểu số, tôn giáo theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức hội”. Những giải pháp đồng bộ trên đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng tổ chức, củng cố tổ chức hội HPN cơ sở. Từ năm 2014 đến nay, hội đã phát triển được 2.732 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 132.100/175.979, đạt 75% (tăng 1,4% so với năm 2013). 100% chi hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt, hiện nay toàn tỉnh có 20.667 hội viên nòng cốt, chiếm 15,6%. Bình xét phân loại năm vừa qua, 11/11 HPN huyện, thành phố đạt vững mạnh; 191/241 hội cơ sở xếp loại vững mạnh (tăng 2,7% so với năm 2013),  không có cơ sở hội yếu kém.

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA

Bà Đặng Thị Kiều Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia tổ chức hội, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh triển khai các phong trào. Một trong những hoạt động nổi bật của hội là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm, có trên 85% cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào. Hội LHPN các xã, phường, thị trấn xây dựng các mô hình tập hợp hội viên có hiệu quả như: CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; các mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Tín dụng tiết kiệm”…. Một số hội cơ sở còn thành lập các mô hình, CLB tập hợp, thu hút hội viên phù hợp với đặc thù địa bàn, đối tượng như: CLB thể dục thể thao, hát then, đàn tính, hát sli, lượn…Qua đó thu hút hàng nghìn phụ nữ tham gia phong trào văn hóa văn nghệ và tổ chức hội.  Hiện nay, các cấp hội đã xây dựng và duy trì được 3.390 mô hình “Ô dinh dưỡng gia đình”; 1.422 mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng; 3.366 mô hình tiết kiệm… Các cấp hội còn chú trọng  tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Hằng năm, các cấp hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ các kiến thức: chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các ngành nghề mới, tư vấn phát triển kinh doanh cho phụ nữ làm kinh doanh. Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, khai thác các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi giúp hội viên phát triển kinh tế. Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang quản lý trên 875 tỷ đồng cho trên 35.000 hội viên vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển kinh tế gia đình.

Trao bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị cho cán bộ hội cơ sở

Bằng nhiều phong trào, hoạt động của hội ngày càng phong phú và thiết thực hơn, đáp ứng nguyện vọng của hội viên. Vai trò, vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định.

XUÂN HƯƠNG