Thứ tư,  08/04/2020

Phê duyệt quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan TW

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ “Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các cơ quan TW...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ “Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại thủ đô Hà Nội, đến năm 2030”.

Quyết định nêu rõ, căn cứ Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04/6/2014 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại thủ đô Hà Nội, đến năm 2030.

Theo đó, quy định, điều chỉnh Điểm c, Mục 3, Điều 1 của Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04/6/2014 với nội dung lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trụ sở Bộ, ngành trung ương tập trung tại Khu trung tâm Tây Hồ Tây với quy mô khoảng 20 ha và Khu Mễ Trì với quy mô khoảng 55 ha…

Lựa chọn mô hình quy hoạch, đề xuất giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất đai, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và lập hồ sơ quy hoạch theo quy định pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Các nội dung còn lại được giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04/6/2014.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Theo VOV