Thứ bảy,  04/04/2020

Thanh Hóa: Tự ý tuyển dụng 3.700 cán bộ, nhân viên y tế

Ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa làm rõ việc ngành y tế tự ý tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển hàng nghìn cán bộ, nhân viên.

Cụ thể, từ năm 2009 – 2015, ông Bình đã ban hành các quyết định, văn bản tuyển dụng sai trái, không đúng thẩm quyền.

Từ các văn bản sai trái này, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và ông Bình đã nhiều lần đồng ý để các đơn vị của ngành tuyển dụng nhiều lần, với số lượng lớn hơn 3.700 lao động hợp đồng không xác định thời hạn và có thời hạn mà không báo cáo chủ tịch UBND tỉnh và chưa được UBND tỉnh cho phép.

Trong giai đoạn này, ngành y tế còn bổ nhiệm, luân chuyển trái quy định nhiều lãnh đạo cấp phòng không nằm trong quy hoạch, không làm quy trình bổ nhiệm, gây bức xúc cho đội ngũ cán bộ y tế ở địa phương…/.

Theo VOV