Ảnh minh họa (nguồn: hochiminhcity.gov.vn)


Được biết, hiện Thành phố có 52 dân tộc, trong đó có 51 dân tộc thiểu số. Kết quả tổng điều tra dân số năm 2009, có 462.612 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 6,4% dân số Thành phố. Trong đó, số người trong độ tuổi lao động khoảng 280.459 người, chiếm tỷ lệ 60,63%. Số người trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo đang làm trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể khoảng 81.000 người. Theo số liệu khảo sát của Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế Thành phố, 72% số người trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo có nhu cầu học nghề.

Xuất phát từ thực tế, UBND Thành phố đã phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”. Mục tiêu chung của Đề án là tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số nhằm tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, giảm nghèo bền vững và có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại TP.Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển và hội nhập.

Mục tiêu cụ thể là đào tạo nghề cho 20% người dân tộc thiểu số (khoảng 11.700 người) trong độ tuổi lao động, chưa qua đào tạo nghề và có nhu cầu học nghề; thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 80% người dân tộc thiểu số sau khi tham gia đào tạo.