Thứ ba,  11/08/2020

Các tỉnh Tây Nguyên cấp gần 2,4 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên đã cấp 2,383 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho người dân, đơn vị với tổng diện tích hơn 4,156 triệu ha.

Trong đó, tỉnh Đác Lắc đã cấp 730.674 GCNQSDĐ, đạt tỷ lệ 92,8%; các tỉnh Kon Tum, Đác Nông, Lâm Đồng đều đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Chỉ duy nhất tỉnh Gia Lai, việc cấp GCNQSDĐ đạt dưới 90%. Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đang chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để bà con các dân tộc hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với đất đai.

Theo Nhandan