Thứ tư,  21/10/2020

Miền Bắc sắp chịu 1-2 đợt nắng nóng

Nắng nóng xảy ra tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 1-5/6 và khoảng giữa tháng 6.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 1-2 đợt nắng nóng, tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 1-5/6 và khoảng giữa tháng 6.

Ngược lại, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng này gió mùa Tây Nam có khả năng hoạt động ổn định và gây nhiều ngày mưa trên khu vực.

Trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 10 ngày đầu tháng 6, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Các khu vực khác ở mức xấp xỉ với giá trị TBNN. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN. Riêng Nam Bộ ở mức tương đương so với TBNN.

Từ ngày 11-20/6, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN. Lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN. Riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ dưới hoặc xấp xỉ so với TBNN.

10 ngày cuối tháng, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ hoặc xấp xỉ dưới so với TBNN.

Theo baochinhphu