Thứ hai,  26/10/2020
Thành phố Lạng Sơn:

Trên 80 cán bộ tham gia bồi dưỡng cải cách hành chính

LSO-Ngày 2/6/2017, UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng công tác cải cách hành chính (CCHC). Trên 80 cán bộ gồm đại diện lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo và công chức phụ trách công tác CCHC của các cơ quan chuyên môn; lãnh đạo UBND và công chức văn phòng - thống kê, địa chính, kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội cấp xã; công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã tham gia.
Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong 1 ngày, các cán bộ được giới thiệu về các văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thành phố liên quan đến chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; nội dung cơ bản về CCHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nội dung đánh giá, xếp loại thực hiện công tác CCHC; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, công chức liên quan đến công tác CCHC được cập nhật kịp thời và nâng cao kiến thức về công tác CCHC từ đó áp dụng vào giải quyết hiệu quả công việc chuyên môn nói chung, công việc hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC của thành phố. 

MINH ĐỨC