Thứ bảy,  24/10/2020

Họp bàn tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy

LSO-Chiều nay (14/6), Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế (TGBC), sắp xếp lại tổ chức bộ máy (SXLTCBM) của các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố (BCĐ) đã tổ chức cuộc họp xem xét, đề xuất thực hiện TGBC, SXLTCBM của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ báo cáo kết quả thẩm định Đề án TGBC, SXLTCBM. Theo đó, đối với các sở, ban, ngành tỉnh có 23/23 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đều xây dựng đề án. Trong đó, đề án của 16/23 cơ quan, đơn vị có phương án SXLTCBM; đề án của 7/23 cơ quan, đơn vị đề nghị giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện nay. Căn cứ vào đề án của các cơ quan, ban, ngành tỉnh sẽ giảm 9 phòng chuyên môn, 12 đơn vị sự nghiệp, 26 phòng thuộc chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; giảm 15 phòng khám đa khoa khu vực so với hiện nay. Đối với cấp huyện, một số đơn vị chưa mạnh dạn đề xuất những phương án TGBC, SXLTCBM; một số huyện đề xuất sáp nhập các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Qua đây, nếu sáp nhập sẽ giảm 6 phòng, 10 đơn vị sự nghiệp với 21 vị trí lãnh đạo; kiêm nhiệm một số chức danh sẽ giảm 6 lãnh đạo hội cấp huyện. Đối với đề án cấp xã, các huyện, thành phố đề xuất giữ nguyên số lượng chức danh cán bộ, công chức cấp xã như hiện nay; bãi bỏ một số chức danh kiêm nhiệm là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn. Nếu tinh giản, toàn tỉnh sẽ giảm được 99 cán bộ, công chức cấp xã; 7.788 người hoạt động không chuyên trách.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan đóng góp ý kiến về thực hiện TGBC, SXLTCBM.

Sau khi nghe ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác TGBC, SXLTCBM cần được thực hiện quyết liệt, hiệu quả trên cơ sở được sự rà soát kỹ lưỡng của Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Quyết liệt sáp nhập những cơ quan, đơn vị chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ để tinh gọn bộ máy, đảm bảo mục tiêu  giảm: đầu mối, bộ máy, vị trí lãnh đạo, chi tiêu thường xuyên, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục làm việc với 23 sở, ban, ngành của tỉnh và UBND 11 huyện, thành phố để đưa ra phương án TGBC, SXLTCBM đạt mục tiêu của tỉnh đề ra. Đồng chí đồng ý với ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ về thực hiện các phương án TGBC, SXLTCBM của các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố; nhất trí sáp nhập Trung tâm Khuyến nông với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; sáp nhập Trung tâm Văn hóa – Thể thao với Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện; sáp nhập trạm thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông thành một cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc TGBC, SXLTCBM nên được thực hiện thí điểm và có lộ trình cụ thể đồng thời có biểu dương, khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 30/7/2017, Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo Đề án TGBC, SXLTCBM tỉnh Lạng Sơn.

MINH ĐỨC – HOÀNG NHƯ