Thứ ba,  20/10/2020

Các cấp công đoàn tuyên truyền phòng chống ma túy

LSO-Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy (PCMT), các cấp công đoàn đã tăng cường tuyên truyền về PCMT đến 100% công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn “không ma túy”.
Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ công đoàn cơ sở

Toàn tỉnh hiện có hơn 43.200 CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn làm việc tại 1.438 công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Để xây dựng môi trường làm việc an toàn, không tệ nạn ma túy, hằng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp tuyên truyền về PCMT.

Từ đầu năm 2017 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức được 3 hội nghị tập huấn, tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép về PCMT cho trên 300 lượt cán bộ công đoàn. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138, UBND tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam về tuyên truyền PCMT trong CNVCLĐ.

LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở đã tổ chức được trên 3.325 lớp tập huấn, hội nghị, sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền PCMT cho 124.980 lượt CNVCLĐ; cấp phát trên 1.950 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền PCMT, các loại tội phạm. Đặc biệt, nhân tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ I – năm 2017, các cấp công đoàn đã lồng ghép tuyên truyền PCMT cho trên 1.500 lượt CNVCLĐ của các doanh nghiệp thuộc 3 LĐLĐ huyện, thành phố, 3 công đoàn ngành. Anh Triệu Văn Huế, Tổ trưởng Tổ Chế biến, tạo hình, Công ty Cổ phần Xây dựng Lạng Sơn cho biết: Đi đôi với chăm lo đời sống người lao động, tổ đã lồng ghép tuyên truyền, phát tờ rơi về PCMT, giúp công nhân, lao động trong tổ hiểu rõ, tránh xa tệ nạn ma túy.

Hưởng ứng tháng hành động PCMT năm 2017 với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về hiểm họa của tệ nạn ma túy nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của CNVCLĐ. Đến trung tuần tháng 6/2017, 100% LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành đã triển khai, hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền PCMT, tệ nạn xã hội. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, có biện pháp phòng ngừa chung và hỗ trợ triển khai điều trị cai nghiện đối với các đối tượng nghiện.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của các cấp công đoàn, CNVCLĐ về đấu tranh PCMT đã được nâng lên. Ông Phạm Ngọc Lệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, LĐLĐ tỉnh cho biết: Công tác phòng ngừa tội phạm nói chung, PCMT nói riêng có sự chuyển biến tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2017, không phát sinh CNVCLĐ mắc tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGỌC HIẾU