Chủ nhật,  25/10/2020

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định về sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị

LSO-Sáng nay (15/6), Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo phản biện xã hội vào dự thảo Quy định của UBND tỉnh về sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh. Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội thảo.
Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo

Trong chương trình, đại diện Sở Giao thông Vận tải nêu sự cần thiết phải điều chỉnh, ban hành văn bản mới, thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND, ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh về việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn. Theo đó, dự thảo gồm 5 chương, 21 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quy định cụ thể về các hoạt động, điều kiện cho phép; quy định về giải quyết việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường…

Tại hội thảo, đã có 11 ý kiến phát biểu trực tiếp; ngoài ra còn có 1 số ý kiến bằng văn bản gửi tới hội thảo. Đa số đều bày tỏ đồng tình với dự thảo quy định, điều đó là phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên thí điểm thực hiện quy định ở một số tuyến phố, từ những hiệu ứng mang lại sẽ tiếp tục triển khai.

Toàn bộ các ý kiến sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, góp phần hoàn chỉnh dự thảo quy định trước khi ban hành.  

HOÀNG HUẤN