Thứ hai,  26/10/2020

Bắc Ninh khai trương Trung tâm Hành chính công trực thuộc tỉnh

Chiều 15-6, UBND tỉnh Bắc Ninh chính thức khai trương Trung tâm Hành chính công (TTHCC) trực thuộc tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh; đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh được thành lập thí điểm theo Quyết định số 506/QĐ-TTg, ngày 17-4-2017, của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Về cơ cấu tổ chức, gồm: Giám đốc và không quá ba Phó Giám đốc; có bốn phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ hành chính công.

Trung tâm có tổng diện tích khoảng 3.600m2, được đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin và văn phòng với 23 quầy giao dịch, đáp ứng phục vụ khoảng 100 lượt người trong cùng một thời điểm đến giao dịch với đầy đủ các tiện ích hiện đại, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, như: hệ thống phần mềm dịch vụ công cấp độ 3, 4; hệ thống thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục hành chính (TTHC); hệ thống lấy số chờ phục vụ, wifi và các dịch vụ miễn phí khác…

Tại TTHCC, đã có 901/1.465 TTHC của 16 sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và ba cơ quan ngành dọc của T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh được áp dụng tiếp nhận và trả kết quả. Theo quy định của UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 15-6-2017, tất cả TTHC của các cơ quan, đơn vị sẽ được thực hiện tại trung tâm. Kết quả giải quyết TTHC sau 19 ngày đi vào hoạt động (tính từ ngày 17-5, Trung tâm đưa vào vận hành thử nghiệm đến nay), trung tâm đã hướng dẫn, tiếp nhận 2.629 hồ sơ, trả kết quả được 1.826 hồ sơ, bình quân mỗi ngày có 235 lượt giao dịch, trong đó trả kết quả trước thời hạn là 1.372 hồ sơ, đạt tỷ lệ 75,13%.

Theo Nhandan