Thứ hai,  19/10/2020
Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh:

Nhiều ý kiến góp ý nâng cao chỉ số cải cách hành chính

LSO-Chiều nay (20/6), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Năm 2016, chỉ số CCHC của tỉnh bị đánh giá thấp (đạt 67,87 điểm), xếp thứ 52/63 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, nội dung hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); cải cách tài chính công giảm điểm nhiều nhất.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo chỉ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến chỉ số CCHC của tỉnh năm 2016 bị đánh giá thấp đồng thời đưa ra nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, đặc biệt là nâng chỉ số CCHC trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Các ý kiến tập trung vào việc cần nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công; đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên cần chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh nâng cao chất lượng chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; tiếp tục nghiên cứu, góp ý vào các dự thảo văn bản để UBND tỉnh sớm ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác CCHC; Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo. Từ nay đến cuối năm 2017, các cơ quan, đơn vị  cần tập trung đẩy mạnh thực hiện xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử và triển khai dịch vụ công trực tuyến.                                                      

MINH ĐỨC