Chủ nhật,  01/11/2020

Giao ban công tác dân vận

LSO-Chiều nay (20/6), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện tốt; cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Ban dân vận các cấp tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Qua đó, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận trong nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề bức xúc trong nhân dân; tiếp tục tạo niềm tin, củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm những vấn đề còn bất cập, thống nhất phương hướng, giải pháp trong thực hiện công tác dân vận thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Dân vận các cấp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân và Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để nắm bắt được tâm tư, nguyện  vọng, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân, làm tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng, nhận thức cho cán bộ làm công tác dân vận. Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân tộc, tôn giáo; các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành chức năng tiếp tục làm tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ…

NÔNG ĐÌNH QUANG