Thứ sáu,  23/10/2020
Bình Gia:

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

LSO-Từ đầu năm 2017 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Bình Gia đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, không xây dựng các công trình vào đất của đường bộ, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, trả lại hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ.
Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình lấn chiếm lòng đường gắn với chỉnh trang đô thị tại thị trấn Bình Gia

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020; Huyện ủy, UBND huyện Bình Gia đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/HU về thực hiện Chỉ thị 06; Kế hoạch số 183/KH-UBND về thực hiện quản lý, bảo vệ và lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý và bảo vệ hành lang ATGT đường bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng của huyện đã phối hợp với các xã có các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện chạy qua triển khai 2 đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ. Trong đó, vừa tuyên truyền, vận động, vừa thống kê, lập biên bản các trường hợp vi phạm và rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trong phạm vi hành lang ATGT.

Tại xã Hoàng Văn Thụ, UBND xã phối hợp với Hạt Giao thông 8 Bình Gia lập biên bản vi phạm 17 trường hợp lắp dựng mái che, mái vẩy, xây dựng công trình vào đất của đường bộ và hành lang ATGT đường bộ trên quốc lộ 279. UBND thị trấn Bình Gia tổ chức ký cam kết không tái lấn chiếm lòng đường đô thị để kinh doanh với 80 hộ tại 6 tuyến đường nội thị. Ngoài ra, UBND các xã: Tân Văn, Tô Hiệu, Thiện Thuật, Thiện Hòa… đã phối hợp với Hạt Giao thông 8 phát hiện, lập biên bản 310 trường hợp vi phạm trên quốc lộ 1B và 145 trường hợp trên quốc lộ 279, buộc các hộ phải tháo dỡ công trình, trả lại trật tự hành lang ATGT đường bộ. Đồng thời, các xã có các tuyến đường tỉnh, huyện chạy qua tiếp tục bám nắm địa bàn không để xảy ra tình trạng tái vi phạm hành lang ATGT.

Đặc biệt, ngày 19/6/2017, UBND huyện đã ban hành văn bản số 563/UBND-KTHT yêu cầu các xã: Tân Văn, Hoàng Văn Thụ, Tô Hiệu, Bình La phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý 4 trường hợp (mỗi xã 1 trường hợp) đang xây dựng lều quán, nhà ở kiên cố trên đất của đường bộ, vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT trên quốc lộ 1B, 279, đường tỉnh 226 và đường tỉnh 233. Báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện trước ngày 4/7/2017.

Bà Chu Thị Hải, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Bình Gia cho biết: Xác định tình trạng vi phạm hành lang ATGT còn diễn biến phức tạp, công tác xử lý vi phạm còn khó khăn, do đó, việc tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng vào cuộc tuyên truyền thường xuyên đã và đang được huyện chú trọng triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, trên các tuyến quốc lộ 1B và 279, việc cắm mốc và bàn giao cọc mốc lộ giới hành lang ATGT cho UBND các xã quản lý, bảo vệ đã được thực hiện từ đầu quý II/2017. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn nêu cao vai trò trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, không lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

CÔNG QUÂN