Thứ hai, 25/03/2019

Hiệu quả từ tuyên truyền phòng, chống mại dâm

LSO-Thời gian qua, ngành văn hóa đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống các tệ nạn xã hội (TNXH), trong đó có tệ nạn mại dâm đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Trung tâm Văn hóa (TTVH) tỉnh đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và mang lại những hiệu quả thiết thực.
Các thành viên trong đội tuyên truyền lưu động luyện tập tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dâm

Đồng chí Đỗ Văn Toàn, Giám đốc TTVH tỉnh cho biết: Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự quan tâm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; TTVH tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn triển khai, thực hiện các hoạt động văn hóa tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới nhân dân trên địa bàn; chú trọng các nội dung tuyên truyền, cổ động phòng chống TNXH, trong đó có tệ nạn mại dâm.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, TTVH tỉnh tổ chức lồng ghép bằng nhiều hình thức như: qua trang điện tử của đơn vị; tuyên truyền miệng; cổ động trực quan (panô, áp phích, khẩu hiệu, tranh ảnh triển lãm), các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề… Trong 9 tháng năm 2017, TTVH tỉnh đã phát hành 2 bài tuyên truyền về chủ đề phòng, chống mại dâm; cắt, dán, treo gần 40 băng rôn khẩu hiệu, sửa chữa, kẻ vẽ và làm mới hơn 120 m2 pano, bảng tường tuyên truyền tại các trục đường chính, nơi tập trung đông dân cư. Đồng thời biên tập, phát hành 2 số tờ tin nghiệp vụ văn hoá thông tin với hơn 50 bản gửi cơ sở và các ngành liên quan,  trong đó có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng chống mại dâm, HIV/AIDS.

Đáng chú ý, đơn vị tổ chức tuyên truyền bằng hình thức nghệ thuật thông qua hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động (TTLĐ). Anh Mông Minh Tuấn, Đội trưởng Đội  TTLĐ tỉnh chia sẻ: “Qua việc tuyên truyền tại cơ sở, chúng tôi nhận thấy, tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, xe lưu động, đặc biệt là tuyên truyền bằng hoạt động văn nghệ, các tiểu phẩm hài vui, mang lại hiệu quả rất tốt. Từ đầu năm 2017 đến nay, đội đã tổ chức tuyên truyền  lồng ghép được hơn 30 buổi về các tệ mại dâm, ma túy, HIV/AIDS”.

Bằng sự kết hợp sinh động các tiết mục ca – múa – nhạc – kịch, đội TTLĐ tỉnh đã mang đến cho công chúng nhiều thông tin bổ ích, thiết thực. Bà Hà Thị Hiền, huyện Văn Quan tâm sự: “Qua các buổi tuyên truyền lưu động, chúng tôi không những được nghe phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, mà còn được thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ, xem các tiểu phẩm lên án các TNXH rất hay và dễ hiểu… Từ đó, chúng tôi đã quan tâm, quản lý chặt chẽ con em mình hơn”.

Song song với hoạt động của đội TTLĐ của TTVH tỉnh, các đội TTLĐ tại 11 huyện, thành phố đã thực hiện tuyên truyền cổ động về các TNXH, mại dâm, ma túy, HIV/ADIS trên các đường phố, tại khu vực đông dân cư, khu thị trấn, thị tứ, cụm dân cư, xã, phường, thôn, bản, khu vực các chợ, khu vực biên giới các địa bàn trọng điểm của tỉnh được gần 40 buổi, phục vụ hơn 3.500 lượt người nghe. Cùng đó, 10 đội chiếu bóng lưu động lồng ghép tuyên truyền nội dung về phòng chống mại dâm, phòng chống tội phạm trước các buổi chiếu phim phục vụ nhân dân tại cơ sở được gần 60 buổi tới hàng trăm lượt xã, thôn phục vụ gần 5.000 lượt người nghe.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, dễ hiểu đã mang lại hiệu quả tích cực tới đối tượng người nghe, người xem. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong phòng, chống mại dâm. Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, đến cuối năm 2016, tỉnh ta đã có 220/226 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Đặc biệt, trong năm 2017, không phát hiện thêm tụ điểm phát sinh tệ nạn mại dâm nào. Phấn đấu đến cuối năm nay, tỉnh ta sẽ nâng tỷ lệ số xã, phường, thị trấn đạt lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm lên 100%.

TUYẾT MAI