Thứ hai, 22/04/2019
Văn Lãng:

Những hạn chế ứng dụng công nghệ thông tin

LSO-So với mặt bằng chung ở cấp huyện thì huyện Văn Lãng còn những hạn chế nhất định trong triển khai ứng dụng CNTT vào phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kết nối với người dân. 

Máy trạm cài đặt hệ thống văn phòng điện tử – eOffice tại UBND xã Hoàng Việt (Văn Lãng) thường xuyên không truy cập, sử dụng được

Từ năm 2009 đến nay, huyện Văn Lãng được triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động chuyên môn nhằm cải cách hành chính (CCHC) gồm: phần mềm văn phòng điện tử – eOffice, hệ thống truyền hình trực tuyến và các phần mềm chuyên ngành khác phục vụ cho hoạt động kế toán – tài chính, tài nguyên – môi trường… Riêng phần mềm eOffice đã được huyện triển khai đến tất cả các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và 23/23 xã, thị trấn. Tuy nhiên, do thiếu sự quan tâm chỉ đạo và giám sát thường xuyên cùng với kinh phí hạn hẹp nên việc ứng dụng CNTT trên địa bàn còn những hạn chế nhất định.

Ngày 19/10/2017, Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực hiện công tác CCHC tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng. Vào thời điểm kiểm tra, phần mềm eOffice không thể truy cập. Chị Trần Thị Thu Trang, công chức văn phòng thống kê, UBND xã Hoàng Việt cho biết: Việc trục trặc eOffice thỉnh thoảng lại diễn ra. Có lần trục trặc 2 – 3 ngày khiến tôi không thể sử dụng. Không vào được eOffice, mọi quy trình xử lý văn bản buộc phải thực hiện theo phương pháp thủ công là chuyển, nhận trực tiếp bản giấy lên huyện hoặc qua đường bưu điện.

Qua kiểm tra, đoàn còn nhận thấy trang thông tin điện tử (TTĐT) của huyện chưa đáp ứng được yêu cầu của người xem. Giao diện của trang thiết kế từ cách đây gần chục năm vẫn chưa được nâng cấp nên không hấp dẫn, thu hút. Trên trang có nhiều mục, banner không có nội dung như: “Tiếp dân của UBND huyện” và các mục “Văn hóa – xã hội”, “Thương mại – du lịch”, “Văn bản hướng dẫn”… Có mục, banner lại có nội dung không phù hợp như mục “Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện” thì nội dung lại là giấy mời họp. Duy chỉ có mục “Tin tức  sự kiện” phong phú hơn một chút. Trong 9 tháng năm 2017, trang đăng tải 150 tin, bài phản ánh các tin tức, sự kiện của huyện. So với các trang thông tin điện tử cấp huyện khác thì trang thông tin điện tử của huyện Văn Lãng còn hạn chế, ít thông tin hơn. Anh Mã Thành Trung, cán bộ Trung tâm CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn cho biết: Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và huyện cũng chưa được cập nhật thường xuyên, đầy đủ lên trang. Hơn nữa cả trang chưa cập nhật được thủ tục hành chính nào khiến tổ chức, cá nhân không thể tra cứu, tìm hiểu.

Anh Dương Anh Quân, cán bộ quản trị mạng, Văn phòng HĐND và UBND huyện cho biết: “Do máy chủ sử dụng lâu năm, những lúc CPU tỏa nhiệt cao hoặc do mất điện tôi phải khởi động lại, ít nhiều sẽ gián đoạn đến cả hệ thống eOffice toàn huyện. Website của huyện còn nghèo nàn nội dung, ít thông tin là do chúng tôi còn kiêm nhiệm các việc khác nên chưa dành đủ thời gian đăng tải; cập nhật đầy đủ văn bản chỉ đạo điều hành”. Được biết một nguyên nhân nữa là do kinh phí chi cho nâng cấp trang và cho hoạt động của ban biên tập trang TTĐT còn eo hẹp nên ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động và phát triển trang.

Thực tế trên cho thấy hạ tầng CNTT ở huyện được khai thác, sử dụng chưa hiệu quả, chưa trở thành công cụ đắc lực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền huyện và trở thành kênh cung cấp thông tin cho người dân. Nhằm đạt mục tiêu của UBND tỉnh là hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử và hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao phục vụ người dân và doanh nghiệp vào năm 2020, từ nay đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước nói chung và huyện Văn Lãng nói riêng ngoài việc song song triển khai, ứng dụng hiệu quả hạ tầng CNTT có sẵn còn phải tập trung triển khai thêm các hệ thống, phần mềm CNTT khác và tập trung nâng cấp hạ tầng CNTT…

Ông Vũ Biền, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cho biết: Thời gian tới, Văn phòng sẽ tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc ứng dụng CNTT. Cùng đó là tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình ứng dụng, mắc ở đâu giải quyết ở đó. Đặc biệt sẽ nhanh chóng kiện toàn ban biên tập trang TTĐT huyện và đưa ra những cách thức hoạt động hiệu quả; tham mưu với huyện quan tâm phân bổ kinh phí nâng cấp hạ tầng CNTT và trang TTĐT.  

MINH ĐỨC