Thứ bảy, 20/04/2019

Mở đầu ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư

LSO-Hôm nay (3/11), thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là điểm mở đầu, cũng là điểm chỉ đạo của tỉnh về tổ chức ngày hội. Tới dự có bà Nông Thị Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 
Các đại biểu tặng quà cho đại diện thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

Trong năm 2017, Ban Công tác Mặt trận thôn Quảng Trung I đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do mặt trận cấp trên tổ chức. Trong đó, nhằm góp phần cùng toàn xã giữ vững tiêu chí nông thôn mới, nhân dân thôn đã hiến đất, góp công xây dựng hơn 500 m đường giao thông nông thôn; 100% hộ gia đình ủng hộ các loại quỹ. Nhân dân cũng tích cực phát triển kinh tế – xã hội; đến nay thôn chỉ còn 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo, số hộ khá ngày càng tăng, xuất hiện nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi. Qua bình xét năm 2017, Quảng Trung I có 84/90 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 93,3%; thôn được công nhận khu dân cư văn hóa.  

Tại ngày hội, đại biểu tỉnh, thành phố và các xã, phường bạn đã tặng quà chúc mừng thôn Quảng Trung I đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm để ngày hội những khu dân cư tiếp theo được trang trọng, hiệu quả và ý nghĩa hơn. Thôn cũng tổ chức ký giao ước thi đua năm 2018.

HOÀNG HUẤN