Thứ tư, 24/04/2019

Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê

LSO-Hôm nay (7/11), UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức thống kê cho cán bộ, lãnh đạo phụ trách công tác thống kê các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những vấn đề cơ bản của hoạt động thống kê theo Luật thống kê 2015; hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia; chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cũng như phương pháp tính toán tài khoản quốc gia và quy trình biên soạn mới về các chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng theo phương pháp mới… nhằm phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành công tác phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cũng như của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao những thông tin thống kê, các số liệu kinh tế – xã hội mà ngành thống kê đã thu tập, tổng hợp và cung cấp cho các cấp, các ngành của tỉnh để phục vụ xây dựng và ban hành các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Việc tổ chức hội nghị sẽ trang bị đầy đủ, toàn diện hơn những kiến thức thông kê cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, từ đó góp phần xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

HOÀNG TÙNG