Thứ năm,  22/08/2019

Mở rộng địa giới hành chính TP Lào Cai

Chiều 13-11, UBND tỉnh Lào Cai công bố điều chỉnh địa giới hành chính TP Lào Cai, thị trấn Tằng Loỏng, thị trấn Bát Xát và thành lập thị trấn mới Si Ma Cai.

Đối với TP Lào Cai, thực hiện sáp nhập phường Phố Mới vào phường Lào Cai, lấy tên là phường Lào Cai; sáp nhập xã Cốc San (huyện Bát Xát) vào TP Lào Cai; điều chỉnh địa giới hành chính các phường Cốc Lếu, Kim Tân, Thống Nhất, Xuân Tăng, Bình Minh, Pom Hán và các xã Đồng Tuyển, Quang Kim, Gia Phú. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, TP Lào Cai có tổng diện tích là 283,9 km2, dân số là 125 nghìn người, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 10 phường và bảy xã).

Đối với huyện Bát Xát, điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, để mở rộng thị trấn huyện lỵ Bát Xát. Sau khi điều chỉnh, thị trấn Bát Xát có tổng diện tích tự nhiên là 15,2 km2, dân số là hơn sáu nghìn người.

Đối với huyện Bảo Thắng, thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính xã Xuân Giao, để mở rộng địa giới hành chính thị trấn công nghiệp Tằng Loỏng. Sau khi điều chỉnh, thị trấn Tằng Loỏng có tổng diện tích là 39,5 km2, dân số là hơn bảy nghìn người.

Đối với huyện Si Ma Cai, thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính xã Nàn Sán, xã Mản Thẩn để mở rộng và thành lập thị trấn huyện lỵ Si Ma Cai. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Si Ma Cai có tổng diện tích là 18 km2, dân số là hơn năm nghìn người.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Dương, việc điều chỉnh địa giới hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho TP Lào Cai và các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Si Ma Cai phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng; giải quyết các bất cập về địa giới hành chính; tinh giản đầu mối hành chính; thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh Lào Cai đến năm 2030.

Theo Nhandan