Thứ ba, 23/04/2019

Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

LSO-Chiều nay (16/11), tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh chủ trì cuộc họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai. 
Toàn cảnh cuộc họp

Thực hiện Quyết định số 3255 ngày 16/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai – năm 2018, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Hội đồng xét tặng, triển khai các bước đúng quy trình, quy định và hướng dẫn.

Tại cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu nhất trí với các trường hợp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu. Với 10/10 số phiếu tán thành của các thành viên trong hội đồng, Hội đồng xét tặng nhất trí chọn 17 hồ sơ đủ điều kiện để làm thủ tục báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai – 2018 (trong đó có 5 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 12 hồ sơ còn lại đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, tập trung ở hai loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng).

TUYẾT MAI