Thứ hai, 22/04/2019
Thi đua - khen thưởng ở huyện Lộc Bình:

Hướng về cơ sở

LSO-Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở huyện Lộc Bình có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở…
Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ

Để công tác thi đua – khen thưởng (TĐKT) ngày càng đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm, Hội đồng TĐKT huyện Lộc Bình đã tham mưu với UBND huyện ban hành quyết định phân cụm thi đua, khối thi đua; các văn bản hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện đăng ký và ký giao ước thi đua.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác TĐKT; phát hiện, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu để nhân rộng. Cùng với đó, định kỳ hằng tháng, quý, Hội đồng TĐKT phối hợp với Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm của huyện tổ chức chấm điểm, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu, giải pháp hữu ích trong lao động của các cá nhân để làm cơ sở cho Hội đồng TĐKT huyện xét công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và trình cấp trên khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điểm nổi bật trong công tác TĐKT ở huyện Lộc Bình là Huyện ủy, UBND lãnh đạo, chỉ đạo các, cụm thi đua, khối thi đua tổ chức hướng mạnh về cơ sở; phát động các phong trào thi đua phải thiết thực, cụ thể; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung thi đua tập trung vào giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân như: thực hiện tốt công tác quy hoạch, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm của huyện; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; các dự án về phát triển chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn; ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng để hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới; bảo đảm giải quyết kịp thời công tác an sinh xã hội, triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững…

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới trong học tập, lao động sản xuất được nhân rộng, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia như phong trào: Lộc Bình cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Thi đua dạy tốt, học tốt… Tiêu biểu như tập thể nhân dân và cán bộ xã Yên Khoái; tập thể học sinh và giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Lộc Bình; các cá nhân như: ông Hoàng Văn Kháy (thôn Nà Vàng, xã Như Khuê); ông Dương Văn Bách (thôn Khòn Khoang, xã Bằng Khánh)…

Kết quả, trong 10 tháng đầu năm 2017, huyện Lộc Bình đã có 1 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 9 tập thể lao động xuất sắc, 3 đơn vị quyết thắng và 6 tập thể, 24 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, UBND huyện tặng danh hiệu thi đua cho 47 tập thể, 349 cá nhân đạt lao động tiến, chiến sĩ thi đua; tặng giấy khen cho 48 tập thể, 185 cá nhân và 30 hộ gia đình đạt  thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước. Nét mới là tỷ lệ khen thưởng các đối tượng là nông dân, lao động trực tiếp và tập thể nhỏ khoảng 90%.

Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình khẳng định: Công tác TĐKT thời gian qua đã đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, theo nguyên tắc chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ…. Nhờ đó, đời sống của nhân dân trong huyện được nâng lên, bộ mặt nông thôn đổi mới; các chuẩn mực về đạo đức, lối sống phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy và giữ vững. Công tác cải cách hành chính được thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình đề ra, từ đó thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài huyện mạnh dạn đầu tư, sản xuất, kinh doanh, rút ngắn thời gian đi lại, giảm bớt phiền hà cho nhân dân khi giải quyết các thủ tục hành chính.

THẾ BẢO