Thứ sáu, 14/08/2020

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 2018

LSO-Sáng 23/1/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Đại diện các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh ký giao ước thi đua thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn năm 2018

Năm 2017, ngành BHXH tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là đạt và vượt chỉ tiêu thu 8,9%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 96,9% (vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao; nợ bảo hiểm được giảm 2% so với năm trước)…

Năm 2018, toàn ngành BHXH tỉnh thống nhất tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ; tăng cường công tác tuyên truyền; làm tốt công tác BHXH; tăng cường thanh, kiểm tra; sử dụng hiệu quả nguồn quỹ bảo hiểm y tế…

Tại hội nghị, BHXH tỉnh đã tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc.

Chiều cùng ngày, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

THANH HÒA