Thứ bảy,  17/08/2019

Ủy ban Bão quốc tế cần phát triển hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả

Theo kế hoạch của Ủy ban Bão quốc tế, việc phát triển được hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả trong tất cả các khâu là yêu cầu cần thiết để hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan ứng phó khẩn cấp và người dân tại các khu vực chịu nhiều rủi ro thiên tai.

Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc sẽ không thể đạt được tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nếu các thành tựu phát triển của các nước thành viên không được bảo vệ khỏi các hiển họa và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Đối với các nước đang phát triển, các thiệt hại về người, của cải, thảm họa thiên nhiên, đặc biệt là do bão sẽ ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bền vững, thậm chí ảnh hưởng tới nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như nước sạch, lương thực, nơi cư trú.

Chính vì vậy, Ủy ban Bão quốc tế được thành lập từ năm 1968 đã đóng vai trò như một tổ chức khu vực rất quan trọng trong việc lập kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động thành công liên quan đến khí tượng, thủy văn và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hiện tại, Ủy ban Bão quốc tế đang có 14 thành viên tham gia gồm: Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Lào, Ma Cao (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Triều Tiên, Singapore, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Chiến lược phát triển của Ủy ban Bão quốc tế được xây dựng dựa trên rất nhiều khung chính sách mang tính khu vực, Nghị định thư và Kế hoạch hành động của các quốc gia thành viên. Chiến lược này quan tâm tới các cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong phạm vi khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Theo Chiến lược phát triển Ủy ban Bão quốc tế trong giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn của Ủy ban Bão quốc tế là “Trở thành tổ chức liên chính phủ mang tính khu vực của thế giới nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại các nước thành viên thông qua việc tổ chức các hoạt động hợp tác tăng cường để giảm thiểu tác động và rủi ro thiên tai có liên quan đến bão và tăng cường các lợi ích do bão có thể đem lại.”

Với tầm nhìn nói trên, nhiệm vụ chính của Ủy ban Bão quốc tế là “Tổ chức phối hợp và tăng cường các hoạt động mang tính khu vực trong các lĩnh vực khí tượng, thủy văn và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong khuôn khổ các qui định của quốc tế để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, của cải, hoạt động kinh tế – xã hội và tác động tới môi trường của các thiên tai có liên quan đến bão, đồng thời tăng cường các lợi ích do bão có thể đem lại.”

Theo đó, các kết quả chính cần đạt được trong giai đoạn 2017-2021 của Ủy ban Bão quốc tế là: Tăng cường được năng lực giám sát thiệt hại về người và hoạt động kinh tế do các thiên tai có liên quan đến bão gây ra; tăng cường được năng lực dự báo dựa trên tác động, cảnh báo dựa trên rủi ro đa thiên tai một cách kịp thời, chính xác và dễ hiểu.

Đồng thời cải thiện khả năng quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới và kiểm soát lũ do bão gây ra; tăng cường được các hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai do bão trong nhiều thành phần kinh tế-xã hội, bao gồm khả năng phục hồi nhanh chóng dựa trên năng lực ứng phó, thông tin liên lạc và chia sẻ thông tin; tăng cường cơ chế phối hợp và hợp tác trên quy mô khu vực và quốc tế của Ủy ban Bão.

Theo kế hoạch, ngày mai 3/3, Khóa họp thường niên lần thứ 50 của Ủy ban Bão quốc tế và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão quốc tế sẽ bế mạc tại Hà Nội./.

Theo VietnamPlus