Chủ nhật,  25/08/2019

Cấp gạo hỗ trợ học sinh các vùng khó khăn của tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định cấp gạo hỗ trợ cho học sinh vùng khó trên địa bàn tỉnh trong học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Gần 20.000 học sinh của 246 trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116/2016 của Chính phủ sẽ được hỗ trợ gạo với mức 15kg/tháng/học sinh. 

Để số gạo hỗ trợ kịp thời đến với các học sinh vùng khó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm đóng bao thuận lợi, vận chuyển và giao gạo hỗ trợ học sinh tại điểm trường theo đúng quy định. 

Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và đơn vị được hỗ trợ gạo phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ; cấp gạo hỗ trợ kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định. 

Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các điểm trường chính của các nhà trường do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa lập, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban Nhân dân các huyện thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh. 

Trước đó, trong học kỳ 1, năm học 2017- 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ gạo tới 19.643 học sinh của 244 trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116/2016 của Chính phủ. Tổng số gạo được phân bổ cho học sinh học kỳ I hơn 1.470 tấn, với mức hỗ trợ 15kg/tháng/học sinh. 

Địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là tại các huyện miền núi vẫn còn hàng chục nghìn học sinh khó khăn. Việc hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó góp phần giảm khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường, duy trì tỷ lệ học sinh đến trường, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục miền núi Thanh Hóa./.

Theo VietnamPlus