Thứ tư,  21/08/2019

Hợp tác khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Chiều 19-3, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học (KPHQBM, CÐHH) sau chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là BCÐ 701) tổ chức phiên họp xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2018 và định hướng đến năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng - Ủy viên Thường trực BCÐ, Trưởng Cơ quan Thường trực BCÐ 701, chủ trì phiên họp.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài Quân đội đã phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện Quyết định số 701 của Thủ tướng Chính phủ – Trưởng BCÐ 701. Ðặc biệt, đã làm tốt việc tham mưu cho lãnh đạo cấp cao của Nhà nước đưa nội dung hợp tác KPHQBM, CÐHH sau chiến tranh trong tuyên bố chung giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, I-xra-en…Tổ chức ký kết văn bản giữa Cục Khoa học quân sự với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và sắp tới là văn bản tài trợ vốn ODA thực hiện 
dự án xử lý đi-ô-xin sân bay Biên Hòa; khởi công dự án hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom, mìn tại hai tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị…

Ý kiến của các đại biểu tại phiên họp được Cơ quan Thường trực BCÐ 701 tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp sắp tới. Trong đó tập trung vào ba vấn đề chính: Công tác chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các văn bản về chính sách, chương trình, kế hoạch hành động năm 2018 và những năm tiếp theo; công tác thông tin tuyên truyền, vận động tài trợ trong nước và quốc tế; chỉ đạo đôn đốc lập, tổ chức thực hiện 16 dự án trọng điểm năm 2018 và đến năm 2020 trong lĩnh vực KPHQBM,CÐHH…

Theo Nhandan