Chủ nhật,  25/08/2019

Thanh tra toàn diện công trình trái phép tại Tràng An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp với UBND tỉnh Ninh Bình về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
 Công trình trái phép – Ảnh Internet

Cụ thể, tại cuộc họp dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với UBND tỉnh Ninh Bình, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa và Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đã đi đến kết luận cần phải thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhấn mạnh cần phải xem xét hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty cổ phần Du lịch Tràng An.

Bên cạnh đó, kết luận yêu cầu: Nghiêm túc thực hiện Công văn số 845/BVHTTDL-DSVH ngày 8/3 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Khẩn trương phê duyệt phương án tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, xâm hại cảnh quan, môi trường.

Trong trường hợp Công ty cổ phần Du lịch Tràng An cố tình không tự tháo dỡ các công trình vi phạm, UBND tỉnh cần chủ động có phương án tháo dỡ, để sớm hoàn trả mặt bằng, cảnh quan thiên nhiên của Di sản Văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An đã được UNESCO công nhận.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tập thể và các đơn vị liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi Di sản Văn hóa thiên nhiên thê giới Tràng An đã được UNESCO công nhận do Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An vi phạm, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý di sản ở địa phương và chính quyền cơ sở trong việc quản lý di sản không để xảy ra những việc tương tự trong thời gian tới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Thanh tra Bộ, Cục Di sản văn hóa kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Ninh Bình trong việc xử lý các sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ.

Theo baochinhphu