Thứ sáu,  23/08/2019

90 học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

LSO-Chiều nay (21/3), Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực I tổ chức lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn, khóa học 2016 - 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Sau 2 năm học tập, 90 học viên là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt kết quả học tập khá và giỏi; trong đó 34 học viên đạt loại giỏi, 56 học viên đạt loại khá.

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương kết quả học tập của các học viên. Đồng chí yêu cầu: Sau khóa học, các học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; gắn lý luận với kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tham mưu cho cấp ủy tiếp tục thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32-ND/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí mong muốn Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Lạng Sơn trong những năm tiếp theo…

Nhân dịp này, 2 học viên được tặng bằng khen và danh hiệu học viên học tập tốt, rèn luyện tốt của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

THANH HÒA