Thứ hai,  09/12/2019

Triển khai và đào tạo, tập huấn nghiệp vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

LSO-Hôm nay (29/3), UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
Các đại biểu, báo cáo viên dự hội nghị

Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu được giới thiệu tổng quan về dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông qua các quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 1290/QĐ-UBND, ngày 13/7/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 (Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020); Quyết định số 163/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo 896; Quyết định số 164/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896.

Sau hội nghị, các báo cáo viên là lãnh đạo, cán bộ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố được đào tạo, tập huấn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại đây, các báo cáo viên được truyền đạt nội dung thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

THANH HÒA