Thứ ba, 25/09/2018
Giảm mức đóng bảo hiểm:

Quyền lợi người lao động vẫn được đảm bảo

LSO-Chủ trương giảm mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) với người sử dụng lao động (NSDLĐ) được thực hiện từ ngày 1/6/2017 đến hết ngày 31/12/2019. Mặc dù giảm đóng bảo hiểm nhưng quyền lợi người lao động (NLĐ) vẫn được đảm bảo.

Công nhân Công ty Cổ phần Dược phẩm và Vật tư Y tế Lạng Sơn
gia công sản phẩm ống truyền dịch y tế

Theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BHTNLĐ-BNN của NSDLĐ là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ được quy định tại các điểm a, b, c, đ và h khoản 1, Điều 2, Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và tạo thêm việc làm. Như vậy, so với quy định của pháp luật hiện hành (Điều 4 của Nghị định 37/2016/NĐ-CP) hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHTNLĐ-BNN bắt buộc) thì mức đóng này giảm 0,5% (mức hiện hành là 1%).

Theo thống kê của BHXH tỉnh, thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN đối với NSDLĐ từ 1% xuống 0,5% nên từ ngày 1/6/2017 đến ngày 31/12/2017, đơn vị thu Quỹ BHTNLĐ-BNN được gần 5,3 tỷ đồng, trong khi trước đó mức phải thu là trên 10,5 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2018, quỹ này thu được trên 2,65 tỷ đồng.

Trước ngày 1/6/2017, Công ty  TNHH Một thành viên Than Na Dương phải đóng 6,83 tỷ đồng BHXH bắt buộc cho NLĐ để đảm bảo các quyền lợi cho họ về ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tử tuất… với tỷ lệ đóng 18%. Theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đơn vị được giảm 0,5% tiền đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN và được đóng mức này đến hết ngày 31/12/2019. Như vậy, tính ra, đơn vị “tiết kiệm” được hơn 72 triệu đồng mỗi năm. Ông Lý Văn Lục, Giám đốc Công ty cho biết: Đây là điều kiện tốt để doanh nghiệp sử dụng nguồn tiết kiệm này làm vốn đầu tư sản xuất và kinh doanh, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ trong công ty.

Việc giảm mức đóng BHTN đối với NSDLĐ song quyền lợi của NLĐ và NSDLĐ vẫn được đảm bảo đầy đủ như: trợ cấp thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, ốm đau, thai sản, tử tuất…

Xung quanh vấn đề này, không ít ý kiến cho rằng, tại sao chỉ giảm mức đóng 0,5% cho NSDLĐ mà không giảm cho NLĐ? Trả lời vấn đề này, bà Nông Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Theo chủ trương của Chính phủ từ ngày 1/6/2017  thực hiện giảm mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BHTNLĐ-BNN đối với NSDLĐ. Việc giảm mức đóng này là hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo điều kiện để bảo vệ vị trí việc làm và phòng tránh thất nghiệp cho NLĐ tại doanh nghiệp. Hơn nữa, Quỹ BHTNLĐ-BNN thực chất là quỹ ngắn hạn, tăng giảm theo từng thời kỳ, do đó, việc giảm mức đóng 0,5% đối với NSDLĐ là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Sau đó, ngành chức năng sẽ tiếp tục đánh giá và nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức đóng đối với NLĐ nếu thấy cần thiết.

THANH HÒA